Lu-chan Hime :*

thành viên fanpop từ năm December 2012

  • Favorite TV Show: fairy tail,pokemon,Inuyasha,CCS
    Favorite Movie: CCS movie 1& 2,FT...
    Favorite Book or Author: fairy tail,Famous Five,Nancy Drew,manga...
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

MioSenpai367 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
omg sistah!! I missed bạn haha ! <33 Btw do bạn have an instagram account? Mine is kuruumi_ (though it's an art acc ;D ) đã đăng hơn một năm qua
big smile
poulamikundu trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
¤ø„¸¨°º¤ø„¸ ¸„ø¤º°¨¸„ø¤º°¨
¨°º¤ø„¸ HaPpY ¸„ø¤º°¨
¸„ø¤º°¨NEW
năm “°º¤ø„¸
¸„ø¤º “°º¤ø„¸ ¤ø„¸¨°º¤ø„¸¸„
ENJOY SWEET'16!! đã đăng hơn một năm qua
smile
Marion18 trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
Thanks for wishing me a Merry Christmas! I hope that bạn had an awesome giáng sinh as well. (: đã đăng hơn một năm qua