My Wall

Next Previous
popcorn_KCAS đã đưa ý kiến về The Blacklist
Season 2 Episode 7 Review

link đã đăng hơn một năm qua
popcorn_KCAS đã đưa ý kiến về Daenerys Targaryen
Check out this awesome post about her!

link đã đăng hơn một năm qua
popcorn_KCAS đã đưa ý kiến về búp bê barbie & Julia
Last night's Jarbie moments were amazing - seeing them in the xe cứu thương together was so sad đã đăng hơn một năm qua
popcorn_KCAS đã đưa ý kiến về Tricia Helfer
I am really looking phía trước, chuyển tiếp to seeing her in SyFy's Ascension! đã đăng hơn một năm qua