Audrey Surp

thành viên fanpop từ năm September 2014

  • Female, 32 years old
  • San Luis Obispo, United States of America
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

popcorn_KCAS đã đưa ý kiến về The Blacklist
Season 2 Episode 7 Review

link đã đăng hơn một năm qua
popcorn_KCAS đã đưa ý kiến về Daenerys Targaryen
Check out this awesome post about her!

link đã đăng hơn một năm qua
popcorn_KCAS đã đưa ý kiến về búp bê barbie & Julia
Last night's Jarbie moments were amazing - seeing them in the xe cứu thương together was so sad đã đăng hơn một năm qua