thành viên fanpop từ năm October 2007

  • Female, 24 years old
  • United Kingdom
  • Favorite TV Show: Heroes, Spooks [ RIP Adam! *sniff*] , Doctor Who, BEING HUMAN! [<3 Mitchell], Hustle,Torchwood,
    Favorite Movie: Gladiator, Casino Royale, POTC, Atonement, every single X-MEN! [<3 Hugh Jackman], The Departed, The Dark Knight,
    Favorite Musician: Coldplay, James Morrison [love his voice soooo much]
    Favorite Book or Author: Basic Information Before Leaving Earth! Alex Rider series, TWILIGHT SERIES! Band of Brothers
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

mischievous
MissAmi468 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
hiya im a người hâm mộ of u now, wanna be friends???? :) đã đăng hơn một năm qua
nandacavalieri trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
Thanks for the answer in the movie spot! đã đăng hơn một năm qua
testcamp trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
thanks for being my friend đã đăng hơn một năm qua