tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

                 

thông tin trên tường của tôi

pobbie đã đưa ý kiến về Taron Egerton
Rocket Man!
Hey.. before I saw Rocket Man and purchased the record I thought Sir Elton John was lame.
(Sorry Sir John).
But god damn man bạn made it all rock!
Taron, I just tình yêu the way bạn present the songs of Sir Elton. Especially the rewriting of Tiny Dancer.
I have a big lump in my throat nghề viết văn this, listening to your version of Godbye Yellow Brick Road.
I tình yêu bạn man. Hope to see bạn soon.

And thank bạn Sir Elton John for bringing out this amazing singer and artist. đã đăng hơn một năm qua