thành viên fanpop từ năm July 2009

  • Favorite TV Show: chelsea lately
    Favorite Movie: house bunny,pineapple express,
    Favorite Musician: pink,evil stig,tommy lee,joan jett,theory of a deadman,the runaways, orianthi,jesse james,faster pussycat,,kenny chesney,lita ford
    Favorite Book or Author: my point is... and i do have one
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

laugh
kaymary trao các điểm thưởng cho tôi về my images
tham gia us celebritystyle .tnx! đã đăng hơn một năm qua
cool
platelook đã đưa ý kiến về bailjumper and midnight-stars
be careful what bạn wish for it just might come true đã đăng hơn một năm qua
CHERRY111898 trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
^_^ đã đăng hơn một năm qua