tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

liji đã đưa ý kiến …
hey, i know its been 4 yaers, but i hope u r still on fanpop...neways, i really wanna be friends...i just tình yêu ur taste...;) đã đăng hơn một năm qua
monkey
myastar1243 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
add me đã đăng hơn một năm qua
Wolfdreamer9 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Omg! Thats has always been one of my yêu thích anime pictures =D đã đăng hơn một năm qua