thành viên fanpop từ năm April 2008

  • Female, 25 years old
  • Seattle, Washington
  • Favorite TV Show: Buffy The Vampire Slayer, Gossip Girl, One cây Hill, Glee, Gilmore Girls, Vampire Diaries, American Idol, (My hàng đầu, đầu trang favorites!)
    Favorite Movie: Twilight, The Notebook, Titanic, Say Anything, Steel Magnolias, Mean Girls, The Breakfast Club, Moulin Rouge
    Favorite Musician: Taylor Swift, Lady GaGa, Kelly Clarkson, and many more...
    Favorite Book or Author: Twilight series, Vampire Academy Series, The Help, The Secret Life of Bees, Bel Canto, Confessions of Georgia Nicholson Series
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

haley_scott trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Hey! Would bạn like to tham gia my club sách Male Characters? link đã đăng hơn một năm qua
haley_scott trao các điểm thưởng cho tôi về my links
★˛˚˛*˛°.˛*.˛°˛.*★˚˛*˛°.˛*.˛°˛.*★Merry*★* 。*˛.
˛°_██_*.。*./ ♥ \ .˛* .˛。.˛.*.★* Christmas*★ 。*
˛. (´• ̮•)*.。*/♫.♫\*˛.* ˛_Π_____.˛* ˛*
.°( . • . ) ˛°./• '♫ ' •\.˛*./______/~\\. ˛*.。˛* ˛.*。
*(...'•'.. ) *˛╬╬╬╬╬˛°.|田田 |門|╬╬╬╬╬*˚ .˛ ♥ ♥ ♥ đã đăng hơn một năm qua
smile
natty_vdib trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Hi! Thanks for adding me back :D đã đăng hơn một năm qua