tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

heart
pinkdeer đã đưa ý kiến về LOOΠΔ
Finally something đã đăng cách đây 9 tháng
NagisaNoCherry trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Her ex needs to be in jail. 1 năm 6 months not enough. đã đăng cách đây 10 tháng
heart
pinkdeer đã đưa ý kiến về KARA
Hara we will miss bạn RIP đã đăng cách đây 10 tháng
GDragon612 đã bình luận…
RIP Hara,another Angel has left the world >< we will miss bạn forever !!!! cách đây 10 tháng