thành viên fanpop từ năm October 2009

  • Female, 27 years old
  • Sydney, Australia
  • Favorite TV Show: Gia đình Simpson
    Favorite Movie: Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1
    Favorite Musician: Taylor nhanh, swift
    Favorite Book or Author: Harry Potter series
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi