Madison Macabry

thành viên fanpop từ năm November 2010

  • Female, 33 years old
  • Springfield, United States of America
  • Favorite TV Show: Family Guy
    Favorite Movie: Moulin Rouge!
    Favorite Musician: Alice Cooper
    Favorite Book or Author: I Never Promised bạn a Rose Garden
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

emmal99 đã đưa ý kiến …
Hi Phantomrose89 I was wondering where bạn research and nguồn all your information about the Disney princess - especially the Disney Heroines: A Feminist Evolution series. I'm doing an assignment on Disney Princesses and I would greatly appreciate any websites bạn have used hoặc even sách bạn can recommend! bởi the way I tình yêu all your các bài viết <3 đã đăng hơn một năm qua
big smile
meredog trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
I hope bạn have a good wedding and congratulations!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
phantomrose89 đã bình luận…
Thank you! :) I appreciate it very much. hơn một năm qua
meredog đã bình luận…
u r vary welcome :) hơn một năm qua
cake
DreamyGal trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Happy Birhday!!! đã đăng hơn một năm qua