thành viên fanpop từ năm July 2009

  • Female
  • Texas. No, we don't ride ngựa to school. No, we don't all have strange accents. And no, the Alamo isn't that great.
  • Favorite TV Show: AFV, Glee, Ghost Hunters, Avatar
    Favorite Movie: The Phantom of the Opera, Monty mãng xà, trăn, python and the Holy Grail, Pirates of the Caribbean (3), The Princess Bride, The Lord of the Rings (1 and 3)
    Favorite Musician: Owl City, Celtic Woman, David Crowder*Band, Muse, Broadway soundtracks
    Favorite Book or Author: Harry Potter, Percy Jackson & the Olympians, Maximum Ride, The Inheritance Cycle, all things Dan Brown
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

one_a_kind4ever đã đưa ý kiến …
please tham gia my new club the perks of being a wallflower movie thanks đã đăng hơn một năm qua
phantomrose5 đã đưa ý kiến về A Very Potter Sequel
yêu thích way to say 'red wines' in a German accent? đã đăng hơn một năm qua
disneygirl11 đã bình luận…
Red vines! hơn một năm qua
flabaloobalah đã bình luận…
OHMYGOD! where have bạn been all my life? hơn một năm qua
flabaloobalah đã bình luận…
srry geekazoid moment hơn một năm qua
ITSCandy trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
thx for add me back ! x)
đã đăng hơn một năm qua