thành viên fanpop từ năm September 2009

  • Female
  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: As The World Turns
    Favorite Movie: Fireproof
    Favorite Musician: Sarah Brightmen
    Favorite Book or Author: The Phantom of the opera ( Both Leroux and Kay)
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

crying
phantomphan24 đã đưa ý kiến về As The World Turns
WHAHAHAHAH!!!!! At the end of the last episode, it made me cry when the globe was spinning.....Don't know why. đã đăng hơn một năm qua
big smile
phantomphan24 đã đưa ý kiến về mèo the Musical
LOL,my con vẹt Merlin's yêu thích movie is Cats,his yêu thích songs are SkimblShanks and The rum Tum Tugger,cause he always meows when he watches them with me.His yêu thích Cat is Victoria,he always whistles at her(I am in the process of getting him to say"I tình yêu Vicky")
But he hates GrizzaBella and Old Dutronemy,he calls them freaks every time they are on screen LOL.Ah I tình yêu that bird to pieces..... đã đăng hơn một năm qua
big smile
phantomphan24 đã đưa ý kiến về Bóng ma trong nhà hát
Ooh Yay! Finally have a picture!!!! đã đăng hơn một năm qua
fansfunsz đã bình luận…
wow hơn một năm qua