Petra Arte

thành viên fanpop từ năm November 2014

  • Favorite TV Show: Ich liebe Möbel, Lampen und Musik von Britney und Taylor.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

petraarteme đã đưa ý kiến về Angelina Jolie
she is the best đã đăng hơn một năm qua
petraarteme đã đưa ý kiến về Johnny Knoxville
tình yêu him đã đăng hơn một năm qua
petraarteme đã đưa ý kiến về Yoo Seung Ho
tình yêu him đã đăng hơn một năm qua