A person you've never heard of named "ME"

thành viên fanpop từ năm December 2010

  • Female, 28 years old
  • The Coolest-Sounding Counrty Ever:, Djibouti
  • Favorite TV Show: Wipeout hoặc Biggest Looser...
    Favorite Movie: Harry Potter 7 part 1 and 2
    Favorite Musician: Pretty much everything that plays on Kiss 108 (or 107.9 if bạn prefere)
    Favorite Book or Author: Anything that has to do with Harry Potter hoặc Percy Jackson
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

SmyleInMySleep trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Haha thank youuuu(: đã đăng hơn một năm qua
big smile
luluroxs411 trao các điểm thưởng cho tôi về my links
thx for the add
ur biểu tượng is really adorable too bởi the way đã đăng hơn một năm qua
Penguinator trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Awesome biểu tượng đã đăng hơn một năm qua