Larissa Indzonka

thành viên fanpop từ năm August 2014

  • Female, 24 years old
  • stroudsburg, pennslyvania
  • Favorite TV Show: sam and cat and the haunted hathaways
    Favorite Movie: Nữ hoàng băng giá
    Favorite Musician: donna molan
    Favorite Book or Author: junie b. jones is almost a hoa girl
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

LarisaCatSFMer đã đưa ý kiến …
bạn are cringey and your grammar sucks. Are bạn 9 years old? đã đăng hơn một năm qua
peachdaisy432 đã đưa ý kiến …
hi I am back and a little changes are I am not 14 anymore I am 15 I switched homes and I might start many new các câu lạc bộ focusing on the Mario characters *if I can think of any* đã đăng hơn một năm qua
peachdaisy432 đã đưa ý kiến …
guys i'm leaving fanpop forever bye bye www.fanpop.com its only because of poop sucks đã đăng hơn một năm qua