thành viên fanpop từ năm May 2011

  • Favorite Movie: any of the beatles phim chiếu rạp
    Favorite Musician: ringo starr, and of course... the beatles :3
    Favorite Book or Author: ANY stephanie meyer book
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

peacelovehappy đã đưa ý kiến về Guy Berryman
only 2 other fans, wweell... all the thêm for us <3 đã đăng hơn một năm qua
peacelovehappy đã đưa ý kiến về Coldplay
I tình yêu Coldplay sooo much it is unbelievable. They inspire me to reach for my dream đã đăng hơn một năm qua
mpepin04 đã đưa ý kiến …
welcome to fanpop đã đăng hơn một năm qua
peacelovehappy đã bình luận…
awww thanks very much, nice to meet ya btw hơn một năm qua