tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 5 clubs Dedicated (5) Die-Hard Fan in 3 clubs Die-Hard (3) Fanatic in 1 club Fanatic (1)

thông tin trên tường của tôi

bamon123 đã đưa ý kiến …
:( I MISS U đã đăng hơn một năm qua
pattykirsche đã bình luận…
I miss bạn too! :( hơn một năm qua
kiss
Wahinetoa trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
**Bunny kisses for being so lovely* <33 đã đăng hơn một năm qua
pattykirsche đã bình luận…
Bunny kisses for bạn too! <3 hơn một năm qua
pattykirsche đã đưa ý kiến về John Taylor (Duran Duran)
This guy can play the bass!!! đã đăng hơn một năm qua
larastarchild đã bình luận…
he's a bassist!And he play the đàn ghi ta, guitar too! hơn một năm qua