Patrick Chang

thành viên fanpop từ năm July 2006

  • Favorite Movie: Napoleon Dynamite
    Favorite Musician: Coldplay
    Favorite Book or Author: The Pushcart War
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi