Me ✔ Verified Potato Lover!

thành viên fanpop từ năm October 2010

  • Female
  • Canada
  • Favorite TV Show: The Big Bang Theory, Bones, How I Met Your Mother, CSI, The Simpsons, News...
    Favorite Movie: The Avengers, Monsters Inc, Toy Story, etc...
    Favorite Musician: Marianas Trench, Adele, Metric, Simple Plan, Taylor Swift, Claude Debussy, etc...
    Favorite Book or Author: JRR Tolkein, Rick Riordan, JK Rowling, Derek Landy, Pittacus Lore, Anthony Horowitz, etc...
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

universalpowa trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
eyyyy i totally missed bạn last time hahah//whoops
heeyy what's up? đã đăng hơn một năm qua
mischievous
Nerdbuster2 trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
hello!

could bạn tham gia my club??

www.fanpop.com/clubs/nerdbuster2

would be great thx!!! đã đăng hơn một năm qua
smile
juniorjesteress trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
AH! true, i tình yêu the dry humour in skulduggery pleasant!!!!!! đã đăng hơn một năm qua