dew

thành viên fanpop từ năm January 2008

  • Female, 36 years old
  • metro manila, ncr
  • Favorite Movie: Saving face, imagine me and you, dogville, ten things i hate about you, stardust, the purgatory
    Favorite Musician: beatles (john lennon lead)
    Favorite Book or Author: kafka on the shore, the life of pi, zen and the art of motorcylce maintenance, the life of pi, The một giây Sex, Winnie the Pooh (AA Milne Original)
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

bangelfan trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
xin chào I also read what bạn đã đưa ý kiến about smokers not getting enough không gian anymore - totally agree with you. đã đăng hơn một năm qua
DrDevience trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
link đã đăng hơn một năm qua
amazondebs trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
good points on thảo luận and this especially made me really think LOL – Liên minh huyền thoại link đã đăng hơn một năm qua