Sabrina

thành viên fanpop từ năm February 2013

  • Female, 26 years old
  • Favorite TV Show: Nhật ký ma cà rồng
    Favorite Movie: Harry Potter
    Favorite Musician: Avril Lavigne
    Favorite Book or Author: Percy Jackson
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

page-to-page đã đưa ý kiến về Rachel Elizabeth Dare
I tình yêu Rachel, she is my yêu thích characther. đã đăng hơn một năm qua