elli

thành viên fanpop từ năm June 2008

  • Favorite TV Show: 90210, One cây Hill, Gossip Girl, Lost, friends, The oc, And Gilmore girls
    Favorite Movie: Step up,,Juno,the notebook, titanic,mean girls, because i đã đưa ý kiến so, in the land of women,and sisterhood of the traveling pants 1&2, TWILIGHT!!!!!
    Favorite Musician: Death Cab, Beyonce, Jack Johnson, Colbie Calliat, Katy Perry, and Rihanna
    Favorite Book or Author: sisterhood of the traveling pants series twilight series
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

DestinyGirl trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
Hi!:) I answered your câu hỏi on the Jesus spot for ya!:)) Hope bạn can check it out soon! Have a nice day!:D đã đăng hơn một năm qua
swimchick trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
We have some awesome spots in common! ;) đã đăng hơn một năm qua
yourartmatters trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
ngẫu nhiên câu hỏi - If u fell in tình yêu with ur bff (guy) would u go for it? đã đăng hơn một năm qua
othluver đã bình luận…
Yes, I think life is short and if bạn dont jump at things like this bạn will always wonder what iif. I recently dated one of my best guy Những người bạn and it was the est relationship I have ever had cause he already knew me for who I was and it wasent akward at all. I would go for it :) hơn một năm qua