thành viên fanpop từ năm August 2008

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

heart
patricia134 trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
I tình yêu your mcleods daughters picks đã đăng hơn một năm qua
smile
LittleAmy197 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Beautiful icon!!!;) đã đăng hơn một năm qua
othingrid đã bình luận…
Thanks :)) hơn một năm qua
smile
OTHjovana trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Thanks for adding me back! :)
BTW, awesome biểu tượng <3 đã đăng hơn một năm qua