Sabina

thành viên fanpop từ năm December 2007

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 33 clubs Dedicated (33) Die-Hard Fan in 91 clubs Die-Hard (91) Fanatic in 13 clubs Fanatic (13) Super Fan in 1 club Super (1)

thông tin trên tường của tôi

smile
LowriLorenza89 trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
A điểm thưởng for your Charlie/Claire video đã đăng hơn một năm qua
LowriLorenza89 trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
A điểm thưởng for your Phoebe/Cole video đã đăng hơn một năm qua
smile
RoseLovesJack trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
For your beautiful Brenda and Dylan video đã đăng hơn một năm qua