Sabina

thành viên fanpop từ năm December 2007

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 33 clubs Dedicated (33) Die-Hard Fan in 91 clubs Die-Hard (91) Fanatic in 13 clubs Fanatic (13) Super Fan in 1 club Super (1)

thông tin trên tường của tôi

smile
RoseLovesJack trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
For your beautiful Brenda and Dylan video đã đăng hơn một năm qua
kiss
BrotherChrispin trao các điểm thưởng cho tôi về my images
I like it đã đăng hơn một năm qua
liz_ann trao các điểm thưởng cho tôi về my images
tình yêu the pictures! đã đăng hơn một năm qua