thành viên fanpop từ năm April 2012

  • Female, 39 years old
  • CT
  • Favorite TV Show: Friends, House, The Simpsons, Family Guy, Beavis and Butthead, Ren and Stimpy, Rosanne, Full House....
    Favorite Movie: The Hot Chick, Dumb and Dumber, Liar,Liar, Mrs. Doubtfire, The Notebook, Scream films, The Good Girl, Final Destination films.....
    Favorite Musician: Mariah Carey, Bryan Adams, Janet Jackson, Michael Jackson, Whitney Houston, Phil Collins, Madonna, Paula Abdul, Boyz 2 Men, Duran Duran,
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

jpaddict1993 đã đưa ý kiến …
Just adding everyon who is a người hâm mộ of Jurassic Park đã đăng hơn một năm qua
ded99 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
điểm thưởng for participated in Titanic bức ảnh Competition Round 14- 3rd class party đã đăng hơn một năm qua
ded99 đã đưa ý kiến …
bạn can vote for round 14 here
link

Come on for round 15 Theme: người hâm mộ Art
link đã đăng hơn một năm qua