thành viên fanpop từ năm September 2008

  • Female, 30 years old
  • Canada
  • Favorite TV Show: Lost, Friends, Bones,The Office, OTH,
    Favorite Musician: Nirvana,DeadWeather,KingsOfLeon,Interpol,MGMT
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
energizerbunny trao các điểm thưởng cho tôi về my links
"TV Male Characters" Spot

link

"TV Female Characters" Spot

link

"TV tình yêu Triangles" Spot

link

Feel free to tham gia 1 hoặc all 3 of these & post stuff

Have a nice ngày :) đã đăng hơn một năm qua
wonderwaldorf trao các điểm thưởng cho tôi về my links
heey, added :)
loove canada, đã đăng hơn một năm qua
19maca trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Hi!
Thanks for adding me back :)
tình yêu ur icons..
Have a nice day♥ đã đăng hơn một năm qua