thành viên fanpop từ năm May 2013

  • Los Angeles, CA
  • Favorite TV Show: Du hành giữa các vì sao
    Favorite Movie: Planet of the Apes
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

omega_celebrity đã đưa ý kiến …
We represent người nổi tiếng from all genres for bookings at
autograph shows, Sci-Fi Conventions, book signings, and other fan
based public appearances. đã đăng hơn một năm qua
omega_celebrity đã đưa ý kiến về Seinfeld
Have bạn ever met any cast members in person? đã đăng hơn một năm qua