My Wall

Next Previous
nagato821 đã đưa ý kiến …
Hey! Look at my new image of Oggy and the Cockroaches! đã đăng hơn một năm qua
I tình yêu Olivia =]] She's definately Oggy's lvr :P đã đăng hơn một năm qua
nagato821 đã bình luận…
I tình yêu her too! hơn một năm qua
NEW EPzzzzzzzz =]z~.. HOT HOT HOT!!!!! đã đăng hơn một năm qua
oggyfan_c4fe đã đưa ý kiến …
FA- forevr alone ='[~ đã đăng hơn một năm qua
New episodes -'.'- đã đăng hơn một năm qua
I luv this cartoon but it doesn't release any new episode anymore đã đăng hơn một năm qua