miley cá đuối, ray cyrus

thành viên fanpop từ năm August 2011

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

officialmiley đã đưa ý kiến …
bored bored bored just bored...... đã đăng hơn một năm qua
officialmiley đã đưa ý kiến …
oneday people will forgive each other and then the world will find peace. đã đăng hơn một năm qua
officialmiley đã đưa ý kiến …
cant decide to either wear my hair up hoặc down :/ its a hard decision đã đăng hơn một năm qua