O-Ren Ishii

thành viên fanpop từ năm October 2009

  • Female, 31 years old
  • Kazan, Russia
  • Favorite TV Show: Lie to me
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi