thành viên fanpop từ năm January 2010

  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: Digimon Tamers
    Favorite Movie: Chiến tranh giữa các vì sao
    Favorite Musician: Nobuo Uematsu (composer known for Final fantaisie Music) and Frank Klepacki (composer known for Command and Conquer Music)
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

blush
ghinwa trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
hey, um... would bạn please tham gia my digimon adventure 2 club, if you're người hâm mộ of that season? here's the link: link đã đăng hơn một năm qua
nomaner đã đưa ý kiến về Megaman
Why has no one đã đăng this yet? Keiji Inafune, The creator of Megaman, has started a Kickstarter for a successor the Megaman Franchise, called Mighty No. 9. It reached its original goal of $900,000 yesterday and is still going strong with the ultimate goal of $2.5 Million for multi-platform release. Find it here: link đã đăng hơn một năm qua
kirbymaniac1 đã bình luận…
bạn should make Mighty No.9 A fanclub. hơn một năm qua
-Xeon- đã bình luận…
The highest goal is at least 3.5mill now hơn một năm qua
nomaner đã đưa ý kiến về Digimon
Remember, Saturday, September 7, Digimon Fusion will be on Nick at 1:30 PM EDT, after the new episode of Megaforce. đã đăng hơn một năm qua