Francine Zonin

thành viên fanpop từ năm July 2013

  • Female, 37 years old
  • Hoa Kỳ
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

             

thông tin trên tường của tôi

njidatc3 đã đưa ý kiến về The Big Bang Theory Friendships
Anyone want to form a Skype group to discuss BBT? đã đăng hơn một năm qua
njidatc3 đã đưa ý kiến về The Big Bang Theory
Anyone want to form a Skype group to discuss BBT? đã đăng hơn một năm qua
sheldongirl đã bình luận…
Ill tham gia maybe hơn một năm qua
crytalpink đã bình luận…
;) hơn một năm qua
njidatc3 đã bình luận…
Would either of bạn be available from about 10:00am-2:00pm EST during the week to get together and chat a bit? hơn một năm qua