Emily

thành viên fanpop từ năm June 2010

  • Female
  • Pigfarts
  • Favorite Musician: Taylor Swift, Fall Out Boy
    Favorite Book or Author: Harry Potter
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

ninjamice4ever đã đưa ý kiến về Hermit Crabs
yo where my hermies at tho o.O đã đăng hơn một năm qua
mockingjay2 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
HI I ADDED YOU! đã đăng hơn một năm qua
xVanilla-Saltx trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
xin chào there! đã đăng hơn một năm qua