Natsume Barakarth

thành viên fanpop từ năm September 2010

  • Female, 26 years old
  • Canada
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 11 clubs Dedicated (11) Die-Hard Fan in 18 clubs Die-Hard (18)

thông tin trên tường của tôi

ninjacupcake88 đã đưa ý kiến về Total Drama Island Fancharacters
Every now and then I visit this club and it's like a nostalgic cringe trip.

But like, honestly kinda miss those days? đã đăng hơn một năm qua
colecutegirl đã bình luận…
idk if youll ever see this but honestly same?? what a whole mess but what a fun mess haha, i miss a lot of the people tbh </3 hơn một năm qua
rainy
ninjacupcake88 đã đưa ý kiến về Total Drama Island Fancharacters
God... I miss this club so much. đã đăng hơn một năm qua
DandC4evacute đã bình luận…
Same. hơn một năm qua
anukriti2409 đã đưa ý kiến …
Thanks for the add back! đã đăng hơn một năm qua