nia darkinght

thành viên fanpop từ năm December 2017

  • Female, 27 years old
  • birmingham, AL
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

               

thông tin trên tường của tôi

niadarknight420 đã đưa ý kiến về Machine Gun Kelly
hello im nia and iv loved bạn since i was 14 im 20 now and it will be my life long vàng to me bạn some ngày and your words has pulled me threw so much pain that i went threw in my life i follow bạn on Facebook and reall wanted to tell bạn thank bạn for being real and not switching up ever thats like i tình yêu bạn so much i cant wait to one ngày get to hug bạn and smoke a blunt with ya homey cuz if it could ever happen smoking weed with bạn and snoopdog someday đã đăng hơn một năm qua