nicola farr

thành viên fanpop từ năm November 2007

  • Female, 35 years old
  • finedon, northamptonshire
  • Favorite Movie: i like a lotta films
    Favorite Musician: i like a lotta âm nhạc
    Favorite Book or Author: anything bởi mark gatiss / jeremy dyson
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

jarik trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Thanks for the Luân Đôn biểu tượng đã đăng hơn một năm qua
october_song trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Hello NICOLA!I just made a new spot for all phim chiếu rạp Male Characters...If bạn are interested please visit it,join it,and help it grow up ^^...thank you!link đã đăng hơn một năm qua
JohnnyD trao các điểm thưởng cho tôi về my images
cute icon! :) đã đăng hơn một năm qua