emily cox

thành viên fanpop từ năm March 2012

  • Female, 25 years old
  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: merlin and doctor who
    Favorite Movie: unknown
    Favorite Musician: unknown
    Favorite Book or Author: king arthur and the knights of the round bàn
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

nerdfighter68 đã đưa ý kiến …
i kinda was VERY VERY ABSENT sry been kinda busy lately đã đăng hơn một năm qua
nerdfighter68 đã đưa ý kiến …
I am so sorry i have been so busy. but um I just made a new blog and if bạn don't understand tìm kiếm merlin and start to WATCH WATCH WATCH ONE OF MY yêu thích SHOWS THX đã đăng hơn một năm qua
Peole plzzzzz tham gia this is my first clubbb đã đăng hơn một năm qua
katniss2000 đã bình luận…
xin chào i luv the hunger games and it is an honour to tham gia this club (: (: hơn một năm qua
nerdfighter68 đã bình luận…
Thanks XD hơn một năm qua
nerdfighter68 đã bình luận…
Oh yeah Kat will bạn plz người hâm mộ me and i will người hâm mộ bạn hơn một năm qua
nerdfighter68 đã bình luận…
and could bạn add some pics hơn một năm qua