I ♥ Sam Seaborn I ♥ Rob Lowe

thành viên fanpop từ năm March 2009

  • Favorite TV Show: THE WEST WING,NURSE JACKIE, BURN NOTICE, RUSH, NCIS, LAW AND ORDER SVU, BONDI, HOUSE, SCRUBS, GILMORE GIRLS, LIFE ON MARS,
    Favorite Movie: Anything to do with Rob Lowe hoặc Peter Facinelli
    Favorite Musician: bit of everthing . . .
    Favorite Book or Author: Gracie Faltrain series, Chopper Read sách
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

ncisaddict đã đưa ý kiến về Rob Lowe
Ive made a Sam Seaborn spot if bạn would like to tham gia :)
link đã đăng hơn một năm qua
ncisaddict đã đưa ý kiến về The West Wing
I've made a Sam Seaborn spot if bạn would like to tham gia :)
link đã đăng hơn một năm qua
cissym đã đưa ý kiến …
Tnx for the add :D đã đăng hơn một năm qua