thành viên fanpop từ năm May 2012

  • Female
  • Istanbul, Turkey
  • Favorite Movie: nowhere boy, control, 50/50, a woman is a woman, backbeat, across the universe,
    Favorite Musician: the beatles, joy division, nick drake, eddie cochran, buddy holly, joan jett, wanda jackson, led zeppelin, the velvet underground, sex pistols
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

sunny
rakshasa trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
☆ Thanks for the add back ^_^
& Nice to meet bạn đã đăng hơn một năm qua
nazoguz đã bình luận…
you're very welcome and nice to meet bạn as well :') hơn một năm qua
smile
yesterdaysjam trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Hi! Thanks for be-fanning me đã đăng hơn một năm qua
nazoguz đã bình luận…
hi, you're very welcome, thank bạn for fanning me back! c: hơn một năm qua
big smile
drewjoana trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Hi!!! bạn have awesome taste in movies;) I also tình yêu Control!!! Nice to meet you!!! đã đăng hơn một năm qua
nazoguz đã bình luận…
Hello, thank bạn so much!! Control was perfect, wasn't it?! Nice to meet bạn as well and thank bạn for adding me! (': hơn một năm qua