thành viên fanpop từ năm May 2009

  • Female, 26 years old
  • Miami, Florida
  • Favorite TV Show: NCIS
    Favorite Movie: Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1
    Favorite Musician: Various Artists (inside joke)
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Die-Hard Fan in 1 club Die-Hard (1)

thông tin trên tường của tôi

DracoLuver đã đưa ý kiến …
I'm not sure if bạn remember me, but I remember bạn clearly from the HP vs. Twi spot. I'm not sure if bạn get on anymore, but I'd just like to say hello đã đăng hơn một năm qua
smile
burgundyeyes trao các điểm thưởng cho tôi về my links
:) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)smiles smiles smiles, 10 smiles to start with. send this điểm thưởng to your fanpop Những người bạn and see how many smile các điểm thưởng bạn get back.

Well, it sure made me smile ^_^ đã đăng hơn một năm qua
HotJugs22 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
:) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)smiles smiles smiles, 10 smiles to start with. send this điểm thưởng to your fanpop Những người bạn and see how many smile các điểm thưởng bạn get back. xo đã đăng hơn một năm qua