tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

cool
ilove_fairytail trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
wow... bạn ranked hàng đầu, đầu trang 1 in the leader board of the câu đố in fairy tail .....yay. congrats ..... i think you're really a certified fairy tail fan! đã đăng hơn một năm qua
blush
ilove_fairytail trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
thanks!! đã đăng hơn một năm qua
big smile
ilove_fairytail trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
Hello!!
i also tình yêu fairytail and i like NaLu too
^_^ đã đăng hơn một năm qua
ilove_fairytail đã bình luận…
Where did bạn get your icon? i like it hơn một năm qua
nalu_heartneel đã bình luận…
ahh Im glad u tình yêu FAIRY TAIL!!!!!! oh.. i never knew i was rank 1 :-) hơn một năm qua