Rachel

thành viên fanpop từ năm September 2010

  • 28 years old
  • ontario
  • Favorite TV Show: ONE cây HILL!! :), the vampire diearies, secret life of the american teenager and jersey shore!
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 2 clubs Dedicated (2) Die-Hard Fan in 12 clubs Die-Hard (12) Fanatic in 7 clubs Fanatic (7)

thông tin trên tường của tôi

haley_scott trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
F........FAITHFUL•❤
R........RELIABLE•✿
I.........INTRESTING•❤
N........NICE •✿
D........DIFFERENT•
S........SHARING✿
H........HELPFUL❤
I.........INCREDIBLE•
P........PATIENT•✿ đã đăng hơn một năm qua
smile
luv-jeremy trao các điểm thưởng cho tôi về my images
thanks for adding me back
how are you? đã đăng hơn một năm qua
NikkiBarrett trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Awesome! đã đăng hơn một năm qua