thành viên fanpop từ năm January 2009

  • Favorite TV Show: Homeland, Enlightened
    Favorite Movie: Promises
    Favorite Musician: Tim Buckley, Jeff Buckley, Barbra Streisand
    Favorite Book or Author: I Am Regina
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Bob_Badger đã đưa ý kiến …
Do bạn really like all these people? Some of them are woke idiots !!!!! đã đăng cách đây 4 tháng
NoNoobs đã đưa ý kiến …
Baby Bambi is overdone a sequel was prevented because of that and instead we get a midquel. Because when it comes to Bambi’s children we won’t be seeing them cause their father is focused as a child himself. đã đăng hơn một năm qua
big smile
polishjettfan trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
:D đã đăng hơn một năm qua