Just call me Mya, hoặc I now go bởi Mrs. Samberg because I tình yêu Andy SAMBERG. :D

thành viên fanpop từ năm January 2011

  • Female, 27 years old
  • Awesometown, United States of America
  • Favorite TV Show: CRIMINAL MINDS, Saturday Night Live, Jackass, Viva La Bam, Nitro Circus, 16 and Prengant
    Favorite Movie: 500 DAYS OF SUMMER, The Notebook, The Hangover, Dear John, Titanic, The Wizard of Oz
    Favorite Musician: The Lonely Island, Nicki Minaj, Bring Me To The Horizon, Alesana, Falling in Reverse, A ngày To Remember, Woe Is Me, Hollywood Undead, 30STM
    Favorite Book or Author: Twilight Saga, Pretty Little Liars. Double Identity. Lock and Key. The Dying Breath.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Beriwan trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
IM FINE:D!
THANKS:D!
HOW ARE YOU=D? đã đăng hơn một năm qua
kitkat2014 đã đưa ý kiến …
xin chào bạn havent been on in forever! đã đăng hơn một năm qua
Beriwan đã đưa ý kiến …
HEEEEEEEEEY:D!! đã đăng hơn một năm qua