Tori Godwin

thành viên fanpop từ năm April 2012

  • Female, 26 years old
  • Plymouth, United States of America
  • Favorite TV Show: I have too many. I am a big những người hâm mộ of dramas, mysteries, and detective/crime scene shows.
    Favorite Movie: WAY too many to choose.
    Favorite Musician: I have too many. If your lyrics have a soulful meaning, then I am a fan!
    Favorite Book or Author: I am a bookworm. I can't pick just one.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

       

thông tin trên tường của tôi

musicfanatic910 đã đưa ý kiến về 8 giây
Lane Frost was a true hero to the bull-riding world. R.I.P. Lane, bạn are dearly missed. And great job to Luke Perry for telling Lane's story through a movie. It was phenomenal! đã đăng hơn một năm qua
musicfanatic910 đã đưa ý kiến về Luke Perry
He is such a charismatic actor. He's so talented. I just tình yêu bạn Luke!! Thanks for being wonderful!! :) đã đăng hơn một năm qua