thành viên fanpop từ năm August 2007

  • Female
  • Poland
  • Favorite Movie: Pulp Fiction
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 3 clubs Dedicated (3)

thông tin trên tường của tôi

etie trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
for andy warhol câu hỏi kiểm tra :) đã đăng hơn một năm qua
marshally trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
good! đã đăng hơn một năm qua
Lovetreehill trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
Happy workers ngày to bạn ;-) đã đăng hơn một năm qua