princess consuela bananahammock

thành viên fanpop từ năm February 2009

  • Female, 28 years old
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 14 clubs Dedicated (14) Die-Hard Fan in 15 clubs Die-Hard (15) Fanatic in 3 clubs Fanatic (3)

thông tin trên tường của tôi

iandamonfan trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
I invite bạn to praticipate in TVDS4 Awards!

link đã đăng hơn một năm qua
hajarMe đã đưa ý kiến …
GO GO GUYS!! we will make it ^^ VOTE for #DELENA link đã đăng hơn một năm qua
aNNalovechuck trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
Thank bạn for add me back ♥
How are ya ?
Like tham gia ?

link

Thnx so much ~!<33
đã đăng hơn một năm qua