Ceara

thành viên fanpop từ năm January 2011

  • Female, 22 years old
  • Gublernation
  • Favorite TV Show: Criminal Minds, Survivor
    Favorite Musician: My Chemical Romance, Hot Chelle Rae, Avril Lavigne, Jason Derulo, Eminem, and thêm I can't think of.
    Favorite Book or Author: Pendragon Series, The Help, Mistress of the Revolution bởi Catherine Delors Beat the Reaper bởi Josh Bazell
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

mrsspencereid đã đưa ý kiến về ngẫu nhiên
Jeez, I haven't been on fanpop in months... đã đăng hơn một năm qua
-MILEY- đã bình luận…
THEN WELCOME BACK n__n hơn một năm qua
True-Finn-Fan đã bình luận…
well... what ya been up to in your spare time then? :3 hơn một năm qua
iamawesome7887 trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
tình yêu your harry icon! xx c: đã đăng hơn một năm qua
mrsspencereid đã bình luận…
Thanks! :) hơn một năm qua
mrsspencereid đã đưa ý kiến về ngẫu nhiên
"Wait... You've never had sex?"
"I'm only fourteen!"
"What!? And bạn still haven't done it!?"

I am so ashamed of my generation. đã đăng hơn một năm qua
restlessFashion đã bình luận…
ditto hơn một năm qua