thành viên fanpop từ năm April 2011

  • Female, 25 years old
  • rome, United States of America
  • Favorite TV Show: pokemon HETALIA~!
    Favorite Movie: hayao miyazaki PAINT IT WHITE!!!!!!
    Favorite Musician: austria :D
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

amira219 đã đưa ý kiến …
Canada I see bạn and bạn are awesome motochika
we like the same anime's your đã đăng hơn một năm qua
AlyssAybss trao các điểm thưởng cho tôi về my images
THANK bạn for liking Hetalia đã đăng hơn một năm qua
motochika đã bình luận…
your welcome! thanks also XD hơn một năm qua
NyoHetaliaCreed trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Rwanda: Burundi? *waves to them* đã đăng hơn một năm qua
motochika đã bình luận…
burundi: h-hi... hơn một năm qua
APH_RwandaOC đã bình luận…
((too lazy to change back to NyoHetaCreed so I'm just going to continue from here!)) It's nice to see bạn here Burundi. *shakes hands with her* It's been a long time since I've seen you. hơn một năm qua
motochika đã bình luận…
burundi: y-yes... hơn một năm qua